Adatvédelmi Tájékoztató

/Adatvédelmi Tájékoztató
Adatvédelmi Tájékoztató2020-03-24T10:20:22+00:00

A Sze-kat Kft állvány-, és zsaluanyag bérbeadásával, építőipari szolgáltatásával kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli az ügyfelek beleegyezésével, ami a szerződéskötés feltétele:

1./ magánszemély esetén: név, születési név. születési idő és hely, anyja neve, adóazonosító jel, lakcím,telefonszám, e-mail cím
2./ jogi személy esetén: cégkivonatban szereplő adatok, telefonszám, e-mail cím
Fenti adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint kezeli.

Az adatok kezelője:
Sze-kat Kft. 7622 Pécs, Nyírfa u. 18.
cégjegyzékszám:
e-mail: info@sze-kat.hu

Az adatkezelés célja: az alapjául szolgáló jogviszony teljesítése és bizonyítása
Az adatkezelés időtartama: az annak alapjául szolgáló jogviszonyból eredő kötelezettségek megszűnéséig tart.
Az állvány-, és zsaluanyag bérbeadásának, ill. az építőipari szolgáltatásról szóló szerződés kötésnek a feltétele a fent adatok megadása. Az ügyfél kérheti adatainak helyesbítését. Az adatok törlését illetve az adatkezelés korlátozását akkor kérheti az ügyfél, ha az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony lezárult.
Direkt marketing, közvetlen üzletszerzés, üzleti tájékoztatás, reklám, akció céljából az adatkezelés csak kifejezett és önkéntes hozzájárulással történik. Az így kezelt adatok a név,
cím és e-mail cím, telefonszám. Az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat bármikor, indoklás nélkül e-mailben visszavonható. Ebben az esetben a megadott adatok tovább nem kezelhetők.
Az adatokat a cég munkatársai jogosultak megismerni és kezelni. Közzé nem tehetők, harmadik félnek ki nem adhatók. Ez alól kivétel a hatóságok és követelés érvényesítése  céljából szükséges kiadása az adatoknak ügyvédnek, követelés kezelő cégnek.

A cég az ügyfél adatait számítástechnikai eszközzel kezeli és azoknak biztonságáról  gondoskodik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos reklamációk írásban juttatandók el a cég fenti címére. Ezekre a cég 10 napon belül érdemben válaszol. Az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat adatkezelési jogai megsértése esetén.

Ez esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 2/C. postacím: 1530 Budapest, Pf.5.) fordulhat.