Állvány-, és zsaluanyag bérbeadása

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A bérbeadó az állvány-, és zsaluanyagot (továbbiakban: anyag) a bérleti szerződés megkötésével adja bérbe.- A bérbeadó az állvány-, és zsaluanyagot (továbbiakban: anyag) a bérleti szerződés megkötésével adja bérbe.

A bérlő a bérelt anyagok el-, és visszaszállítását bérbeadó raktárából saját költségére végzi.

Bérbeadó kifogástalan műszaki állapotú anyagokat ad át a bérlőnek, az ennek ellenére esetleg előforduló műszaki vagy egyéb kifogásokat a kiszállítástól számított 48 órán belül írásban jelezve fogadja el a bérbeadó.

A bérbe vett anyagokat bérlő saját felelősségre használja. A bérelt anyagokkal végzett munkák során az általános és eseti biztonsági előírások és óvórendszabályok betartása a bérbevevő kötelessége.

Bérbevevő a bérelt anyagokat köteles szakszerűen szállítani és rendeltetésszerűen használni.

Bérbevevő csak a bérleti szerződésben meghatározott helyen használhatja fel a bérelt anyagot. A bérelt anyagot tovább bérbe nem adhatja.

 

Bérlés személyi és tárgyi feltételei:

JOGI SZEMÉLY:
60 napnál nem régebbi cégkivonat
Cég képviseletére jogosult személy, vagy annak írásos meghatalmazottja
Személyi igazolvány
Bélyegző
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ:
Vállalkozói igazolvány
Személyi igazolvány
Bélyegző
MAGÁN SZEMÉLY:
Személyi igazolvány
Kezes, személyi igazolvánnyal

SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

A bérleti díj a bérleti idő és a bérelt anyag listája alapján kerül kiszállításra.

A bérleti időbe az el-, és visszaszállítás napja is beleszámít.

A bérleti díj a bérleti szerződés megkötésekor leszámlázásra kerül a bérbevevő felé.

A minimál bérleti díj 8 000 Ft+ÁFA.

Amennyiben -átutalási számla esetén- bérbevevő a fizetési határidőt 8 nappal túllépi, úgy bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felbontani és a bérlet tárgyát képező anyag kiadását követelni. Bérbevevő kötelezhető a visszaköveteléssel és az áru visszavételével kapcsolatos költségek illetve rendkívüli felmondásból adódó károk megtérítésére.

A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj a bérleti szerződés lejártáig érvényes. A bérleti idő meghosszabbítása esetén bérbevevő köteles a hosszabbítási szándékát 3 nappal a bérleti szerződés lejárta előtt bejelenteni és a meghosszabbított időtartamra a bérleti díjat kifizetni (új bérleti szerződést kötni).

Késedelmes visszaszállítás esetén vagy hosszabbítási szándék késedelmes bejelentése esetén a bérleti szerződés lejárta és a visszaszállítás illetve bejelentés közötti időtartamra a napi bérleti díjon felül 20% késedelmi díjat számít fel a bérbeadó.

A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj egy kiadást és egy visszavételezést tartalmaz a bérbeadó részéről. Ezen felüli számú kiadás vagy visszavételezés költségeinek fedezésére bérbeadó 1 000 Ft+ÁFA-t számol fel alkalmanként.

VISSZASZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Bérbevevő a visszaszállítás előtt 48 órával köteles a visszaszállítást bejelenteni a raktárnak.

Bejelentés a 72/326-375 telefonon.

Anyagkiadás és visszavételezés munkanapokon 8-15 óra között lehetséges.

A bejelentés elmaradásából adódó többlet költségekért bérbeadó nem vállal felelősséget.

Bérbevevő a bérelt anyagokat köteles tisztított állapotban visszaszállítani.

A tisztítatlanul vagy sérülten visszaszállított anyagokat a bérbevevő költségére bérbeadó a saját telephelyén megtisztítja, illetve kijavítja.

A visszaszállításkor hiányzó vagy használhatatlan anyag a mindenkori érvényes árlista szerint leszámlázásra kerül a bérbevevő felé.

A bérbeadó csak a saját, a bérleti szerződés keretében a bérbevevő rendelkezésére bocsátott anyagok visszavételezésére kötelezhető.

BÉRBEADÁS DÍJAI
2020-04-27T10:41:37+00:00